I. Definicje
Twój Profil, Profil – usługa polegająca na utrzymywaniu indywidualnego konta Użytkownika.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Portalu,
w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Newsletter'a lub inne.
Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.
Portal – internetowa platforma Grupy Improwizacyjnej LUBIETO umieszczona pod adresem www.lubieto.art.pl
Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Portalem, jest nim Grupa Improwizacyjna LUBIETO.

II. Newsletter
1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej działalności.
2. Za zgodą Użytkownika, Administrator może przekazywać również informacje handlowe pochodzące zarówno od niego, jak i od innych podmiotów.
3. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularz dostępny na stronie głównej Portalu.
4. Rezygnacja z usługi wymaga połączenia się ze stroną www.lubieto.art.pl przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”)
znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

III Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych
1. Administrator zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych
zgromadzonych na portalu www.lubieto.art.pl w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)
oraz niniejszym Regulaminem. Administrator serwisu jest równocześnie Administratorem
danych osobowych.